Oʻzbek maqollari

Vikiiqtibos dan olingan
(O'zbek maqollaridan yoʻnaltirildi)
Jump to navigation Jump to search

A[tahrirlash]

 • Avval o'zinga boq, keyin nog'ora qoq.
 • Avval o'yla, keyin so'yla.
 • Aytar so'zni ayt, aytmas so'zdan qayt.
 • Aytilgan so'z - otilgan o'q.
 • Andishaning oti qo'rqoq.
 • Arpa ekkan arpa o'rar, bug'doy ekkan bug'doy.
 • Arpaning doni bo'lguncha, bug'doyning somoni bo'l.
 • Arqog'ini ko'rib bo'zini ol, onasini ko'rib qizini ol.
 • Afting qiyshiq bo'lsa, oynadan o'pkalama.
 • Aqlli o'zini ayblar, aqlsiz do'stini.

B[tahrirlash]

 • Bekor turguncha, ishla.
 • Beli og'rimaganning non yeyishiga boq.
 • Bir kattaning gapiga kir, bir kichikning.
 • Bir kun tuz ichgan joyinga qirq kun salom ber.
 • Birovga kulma zinhor, senga ham kuluvchilar bor.
 • Birovga choh qazisang, o'zing tushasan.
 • Birovga o'lim tilaguncha, o'zinga umr tila.
 • Bolani ishga buyur, orqasidan o'zing yugur.
 • Boshinga qilich kelsa ham rost gapir.

D[tahrirlash]

 • Dangasaga ish buyursang, otangdan ortiq nasihat qiladi.
 • Dangasaga ish buyursang, senga aql o'rgatar.
 • Dangasaning ishi bitmas, yoz kelsa ham qishi bitmas.
 • Danagidan mag'izi shirin.
 • Darding bo'lsa bo'lsin, qarzing bo'lmasin.
 • Devor tagida gapirma, devorning ham qulog'i bor.
 • Dehqon bo'lsang shudgor qil, mulla bo'lsang takror qil.
 • Dunyoni suv bossa, to'pig'iga ham chiqmaydi.
 • Dushmanga joningni bersang ham, siringni berma.
 • Dushmanning kulgani - siringni bilgani.
 • Do'st achitib gapirar, dushman - kuldirib.
 • Do'st boshga boqar, dushman oyoqqa.
 • Do'st boshga kulfat tushganda sinaladi.
 • Do'st so'zini tashlama, tashlab boshing qashlama.
 • Do'stim deb siringni aytma, do'stingning ham do'sti bor.
 • Do'sting uchun zahar yut.
 • Do'stsiz boshim - tuzsiz oshim.

E[tahrirlash]

 • Egilgan boshni qilich kesmas.
 • Ezgulikning erta kechii yo'q.
 • El og'ziga elak tutib bo'lmas.
 • Elakka chiqqan xotinning ellik og'iz gapi bor.
 • Elchiga o'lim yo'q.
 • Er yigitning uyalgani - o'lgani.
 • Er xotinning urushi - doka ro'molning qurishi.
 • Ering suydi - eling suydi.
 • Erning so'zi bitta.
 • Eru xotin - qo'sh ho'kiz.
 • Esingning borida etagingni yop.
 • Eshakning mehnati halol, go'shti harom.

F[tahrirlash]

 • Falokat oyoq ostida.
 • Farzand bilan davlatning erta-kechi yo'q.
 • Farzandiga otaning mehri ketmoncha bo'lsa, onaning mehri osmoncha bor.
 • Faqir kishi panada.

G[tahrirlash]

 • Gap kelganda otangni ham ayama.
 • Gap egasini topadi.
 • Gapirganing kumush, gapirmaganing oltin.
 • Gapni gapir uqqanga, jonni jonga suqqanga.
 • Gilam sotsang qo'shninga sot, bir chetida o'zing o'tirasan.
 • Gul tikansiz bo'lmaydi, go'sht - suyaksiz.
 • Gul o'ssa - yerning ko'rki, qiz o'ssa - elning ko'rki.
 • Gumon do'stdan ajratar.

H[tahrirlash]

 • "Hayt" degan tuyaga mador.
 • Hazil, hazilning tagi zil.
 • Hur gulning isi boshqa.
 • Har yerni qilma orzu, har yerda ham bordir toshu torozu.
 • Har kallada har xayol.
 • Har kim ekkanini o'radi.
 • Har kimniki o'ziga, oy ko'rinar ko'ziga.
 • Har to'kisda bir ayb.
 • Haqiqat egiladi, ammo sinmaydi.
 • Hisobli do'st ayrilmas.
 • Hovli olma, qo'shni ol.
 • Hunar - hunardan unar.
 • Hunarli kishi och qolmas.
 • Husn to'yda kerak, aql kunda.

I[tahrirlash]

 • Ignadek joydan tuyadek sovuq kiradi.
 • Ignachining ming urgani, temirchining bir urgani.
 • Ikki yorti - bir butun.
 • Ikki kemaga oyoq qo'ygan g'arq bo'lur.
 • Intilganga tole yor.
 • It hurar, karvon o'tar.
 • Ish bilganga bir tanga, gap bilganga ming tanga.
 • Ish bor yerda xato bor.
 • Ish ishtaha ochar, dangasa ishdan qochar.
 • Ishongan tog'da kiyik yotmas.
 • Ishonmagin do'stingga, somon tiqar po'stingga.

J[tahrirlash]

 • Janjalli uyda baraka bo'lmas.
 • Jahl ketsa, aql ketar.
 • Joyimiz tor bo'lsa ham, ko'nglimiz keng.
 • Jo'jani kuzda sanaydilar.

K[tahrirlash]

 • Kambag'al bo'lsang ko'chib boq.
 • Kambag'alni tuyaning ustida it qopadi.
 • Kamtarga kamol, manmanga zavol.
 • Kasalini yashirsang, istimasi oshkor qiladi.
 • Katta arava qayoqdan yursa, kichik arava ham o'sha yoqdan yuradi.
 • Kemaga tushganning joni bir.
 • Kengga keng dunyo, torga tor dunyo.
 • Kerakli toshning og'irligi yo'q.
 • Kim tabib - boshidan o'tgan tabib.
 • Kuch - birlikda.
 • Ko'z qo'rqoq, qo'l botir.
 • Ko'p gap eshakka yuk.
 • Ko'pdan quyon qochib qutulmas.
 • Ko'r ko'rni qorong'uda topadi.
 • Ko'r hassasini bir marta yo'qotadi.
 • Ko'rpangga qarab oyoq uzat.
 • Kambag'al don topmaydi, don topsa idish topmaydi

L[tahrirlash]

 • Laylakning ketishiga boqma, kelishiga boq.
 • Laqmaning kallasi, tarozuning pallasi.

M[tahrirlash]

 • Mard maydonda sinalar.
 • Maqtanganning uyiga bor, kerilganning to'yiga bor.
 • Mehmon kelar eshikdan, rizqi kelar teshikdan.
 • Mehmon otangdan ulug'.
 • Mehnat, mehnatning tagi rohat.
 • Ming marta eshitgandan, bir marta ko'rgan yaxshi.
 • Minnatli oshdan, beminnat musht yaxshi.
 • Mol achchig'i - jon achchig'i.
 • Mug'ombir o'z tumshug'idan ilinar.

N[tahrirlash]

 • Nima eksang shuni o'rasan.
 • Nodon do'stdan ziyrak dushman yaxshi.
 • Nomi ulug' - suprasi quruq.
 • Nomus o'limdan kuchli.
 • Non ham non, ushog'i ham non.